X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 15:20

نمونه سوال درس علوم زمین (۲) جبرانی  ۲۰ نمره ای

۱  - ناپیوستگی آذرین پی را توضیح دهید؟

2 - درستی یا نادرستی هریک ازجملات زیر رابا ذکر دلیل بنویسید:

الف-همه سنگ های لایه لایه، رسوبی هستند.    ب-لبه تیز ریپل مارک ها متقارن همیشه به سمت بالای لایه قرار می گیرند.

3- هرگاه از عنصر رادیواکتیو موجود در یک استخوان ۴/۱باقی مانده باشد و نیمه عمر آن عنصر 5730 سال باشد سن استخوان را محاسبه کنید

4- سنگواره های راهنما چه خصوصیاتی دارند؟(چهار مورد)

5- واحدهای سنگی چینه شناسی را فقط نام ببرید؟

6- هریک از جملات زیر معرف یک فسیل میباشد، آنها را مشخص کنید.

الف:بدنی متشکل از سر و سینه ودم داشته است.   

 ب:از مهمترین بازوپایان در پالوزوییک بوده است.

ج:قدیمی ترین پرنده که دندانهای کوچک داشته است.   

 د:وجود این نمونه از روزن داران در رسوبات ،معرف دوران سنوزوییک است.

7- کامل کنید:

الف- در تشخیص لایه های چینه شناسی، از دومعیار، یعنی نوع............ و جنس سنگ ها کمک می گیرند.

ب- مناطق وسیع بیرون زدگی سنگ های پرکامبرین به نام.................... را در اغلب قاره ها می توان یافت.

8- محاسبه کنید،اگر در فرض فاصله ی سیار ه ای تا خورشید 4 برابر شود زمان یک بار گردش آن به دور خورشید چند برابر می شود؟

9- الف - اولین بار چه کسی فاصله دقیق ماه تا زمین را مشخص کرد؟

ب-  چرا فاصله ماه تا زمین هر لحظه تغییر می کند؟

10- دنباله دار را با ذکر مثال تعریف کنید؟

11- نحوه تولید انرژی در خورشید چگونه است؟توضیح دهید؟

12- منظور از منطقه البروج چیست؟

13- مقدار نوری که از یک ستاره به ما می رسد تابع دو عامل است ،آن ها راذکر کنید؟

14- مقیاس را تعریف کنید وانواع روش های نشان دادن آن را ذکر کنید؟

15-  الف- اساس کار تهیه نقشه زمین شناسی چیست؟

ب- دقت یک نقشه زمین شناسی به چه عواملی بستگی دارد؟

16- کنتاکت چیست و در نقشه زمین شناسی همبری واحد های سنگی واضح  را چگونه نشان می دهند؟

17- چین افقی وگسل قائم را در نقشه زمین شناسی چگونه نمایش می دهند؟

18- نفت گیرها باید چه شرایطی داشته باشند؟(دو مورد)

19-  سنگ مادر را تعریف کنید ومهاجرت اولیه نفت را توضیح دهید؟

20- استفاده از انرژی باد چه محدودیتهایی دارد؟

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo