X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 13:58

نمونه سوالات درس جغرافیا (2) سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی

بر اساس امتحانات نهایی سال های مختلف و تفکیک فصل

 

فصل اول : ناحیه چیست ؟                                              (بارم  75/2نمره)

1) یکی از تعاریفی راکه در باره « ناحیه » ارائه شده است . بنویسید.(خرداد81 ، خرداد83).

2) در تعاریف مربوط به« ناحیه» بر روی دو نکته تاکید می شود ، این دو نکته را بنویسید. (خرداد82،شهریور85).

3 ) « ناحیه بندی » را تعریف کنید.(دی 82). (دی 83)

4 ) عامل تمایز در واحدهای جغرافیایی چیست؟(دی80).

5 ) با در نظر گرفتن تعاریف « ناحیه » به چه نتایجی دست می یابیم ؟( شهریور 83).

6) از مدارهای10درجه شمالی و60 درجه شمالی کدام یک انرژی بیشتری را در واحد سطح دریافت می کند؟چرا؟( شهریور 83)

7 ) علت تفاوت دما در عرض های مختلف جغرافیایی چیست؟(خرداد81 ، شهریور 81).

8 )پوشش گیاهی از استوا به سمت قطبین زمین چه تغییری می کند؟(خرداد85)

9) سه ناحیه متفاوت از نظر دما بر روی کره ی زمین وجود دارد، آن ها را ذکر کنید.(شهریور84).

10 )کوپن بر اساس کدام معیارها نواحی آب وهوایی جهان را تقسیم بندی کرد؟ نام ببرید. (شهریور 82 ،  خرداد84 ).

11 )در تقسیم بندی آب و هوایی کوپن هریک از علامتهایB ، E ،C نمایانگر چه نوع آب و هوایی است؟(خرداد83)

12) اکوسیستم را تعریف کنید.(دی80 ، خرداد84،خرداد85 ).

13 ) در تشکیل خاک چه عواملی دخالت دارد؟(دی82 ، شهریور 81،شهریور85 ).

14 ) گیاه خاک« هوموس» به چه بخشی از خاک گفته می شود؟ و چگونه تشکیل می شود؟ (دی 81 ، شهریور 82).

15 ) هریک از انواع خاکهای زیر عمدتا در کدام ناحیه وجود دارد؟(خرداد 81 ، شهریور84).

چرنوزیوم (......................)  ،   لاتریت (.........................)  ،   پودزول ( ........................) ،  سیروزوم (.......................).

16 ) چرا خاک نواحی مرطوب استوایی فقیر است ؟(دی 83)

18 ) رایج ترین زبانهای دنیا را از نظر تعداد افرادی که با آن تکلم می کنند، نام ببرید. (شهریور 81).

19 ) علت اهمیت زبان ماندارین و زبان انگلیسی چیست؟( دی 83 ).

20 ) منظور از « خانواده زبانی » چیست ؟ زبان مردم چین به چه نامی معروف است؟(خرداد82).

21) مهمترین خانواده های زبانی جهان را نام ببرید.(شهریور 85)

22) پیروان چه مذاهبی در کشورهای چین و هند سکونت دارند؟(خرداد85)

23 ) چهار شاخه زبان ایرانی را ذکر کنید.(شهریور84)

24 ) زبانهای « حامی و سامی » در چه مناطقی از کره زمین متداول است؟(دی80).

25 ) پدیده « پخش یا انتشار » را تعریف کنید. (خرداد83).

26 ) دین مسیحیت دارای چه مذاهبی است؟(دی80).

27 ) مهمترین مرکز تجمع یهودیان کجاست؟ و چگونه بوجود آمده است؟(دی82)

28 ) کدام ادیان در محدوده قاره آسیا باقی مانده و در قاره های دیگر پیروان زیادی ندارند؟( شهریور 83)

29 ) تاثیر عقاید و باورهای دینی را بر چشم اندازهای محیطی با ذکر مثال بنویسید. (خرداد82).

30 ) در عبارتهای زیر در مقابل عبارت صحیح حرف « ص» و در مقابل عبارت غلط حرف « غ» بگذارید. (خرداد81 ،84،دی 84 ).

- بر طبق نظریه جبر محیطی ، انسان با فعالیت خود بر محیط طبیعی تاثیر چشمگیری گذاشته است. ( ........ ).

- هر قدر به عرضهای جغرافیایی بالاتر می رویم زاویه تابش خورشید مایل تر می شود. (............ ).

- هر یک از ادیان از یک مکان معین مبداء گرفته و سپس در سایر نواحی انتشار یافته اند.( ......... ).

- دین بودایی و برهمایی در محدوده ی قاره ی آسیا و آفریقا باقی مانده است. (......... ).

- دین مسیح در آسیا ظهور کرد. (.............) .

ـ پیروان دین یهود سرزمین مشخصی ندارند.(.............)        ـ معمولا سبک معماری و شهر سازی دو ناحیه مجاور به هم شبیه است. ( ......... ).

- خاک پودزول از مهمترین خاکهای نواحی مرطوب استوایی است. (.......... ).

ـ چرنوزیوم از بهترین خاکهای نواحی معتدل است. ( .......... ).

31) نواحی زیر از نظر چه نوع محصولاتی دارای اهمیت می باشند؟( شهریور 85)

الف)ناحیه بوت در ایالت مونتانای آمریکا:

ب) ناحیه ی جنوب شرقی اسیا:

32 ) دو ناحیه معدنی و دو ناحیه صنعتی در ایران یا جهان نام ببرید. (دی 81).

33 ) معیارهای اندازه گیری توسعه انسانی را بنویسید. (دی 81).

34 ) هر چه از اطراف به سمت کانون ناحیه حرکت کنیم ، عوامل وحدت و تجانس .................... تر می شود. (شهریور 81)

35 ) امروز برای ناحیه بندی از چه روشهایی استفاده می شود؟(شهریور 82 ،  خرداد84 ).

 

فصل دوم : زندگی در نواحی ساحلی                                (بارم 75/1 نمره )

36 ) سواحل صخره ای به چه سواحلی گفته می شود؟ و چرا پس از گذشت زمان به سواحل پست تبدیل می شوند؟(دی 83)

37 ) چگونه « سواحل صخره ای » به مرور زمان به « سواحل پست و هموار » تبدیل می شود؟(شهریور 82).

38 ) در پیدایش انواع سواحل چه عواملی موثرند؟ « 4 مورد». (دی 81 ، شهریور 84، خرداد85 ).

39 ) کدام عوامل  پیوسته باعث تغییر سواحل می شوند؟(دی80،شهریور 85).

40 ) در عبارتهای زیر در مقابل عبارت صحیح حرف « ص» و در مقابل عبارت غلط حرف « غ» بگذارید. (شهریور 84 ).

- پهنای سواحل در همه ی نواحی یکسان است.( ......... ).

- تپه های ماسه ای ساحلی از جمله اشکال ناهمواری ناشی از رسوب گذاری مواد هستند.( ............ )

- با بهبود کیفیت کار نیروگاه های اتمی می توان از آلودگی های اتمی در سواحل جلوگیری کرد. (............. ).

41 ) هریک از پدیده های زیر مربوط به کدام نوع از اشکال فرسایشی می باشد؟(خرداد 84 ، 81 ، 83).

دریابار «..................»             تپه های ساحلی مرجانی « ................... »           جزایر مرجانی « ....................»

باتلاقها « ................ »              ستون سنگی دریایی « ........................»            .غارها و حفره ها « ................».

42 ) فرسایش تراکمی باعث پیدایش چه اشکالی در سواحل می شود؟ « 4 مورد ».(دی82 ، شهریور 81 ، خرداد82).

43 ) چهار مورد از توانهای محیطی سواحل را نام ببرید. ( شهریور 83)

44 ) چرا دلتا ها و خلیج های کوچک از نظر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند؟(خرداد81، شهریور 85).

45) سواحل پست برای سکونت و فعالیت انسان مناسب ترند یا سواحل مرتفع،چرا؟(خرداد85).

46 ) کدام نوع سواحل شرایط مساعدی برای زراعت فراهم می سازد؟ دلایل آن را ذکر کنید. (خرداد82).

47 ) کدامیک از سواحل شمالی یا جنوبی ایران برای گردشگری در فصل زمستان مناسب است؟ چرا؟(شهریور 82).

48 ) کدام عوامل و فعالیتهای انسانی باعث تغییر در چشم اندازهای ساحلی می شوند؟ « 4مورد ».(خرداد84).

49) فاضلابهای کشاورزی به دلیل وجود کدام عنصر شیمیایی سواحل را آلوده می سازد؟( خرداد 85).

50 ) کدام اقدامات و حوادث منجر به ورود نفت خام به آبهای ساحلی می شود؟ « 3مورد ».(شهریور 81)

51 ) آلودگی های نفتی پس از ته نشین شدن در سواحل چه اثرات منفی را بر جای می گذارد؟(خرداد83 ، دی 81).

52 ) چه مسائلی در مدیریت سواحل مطرح است ؟(دی82 ، دی80).

53 ) آیا در مدیریت سواحل به غیر از روش منع و اجبار ، روش دیگری نیز وجود دارد؟ ذکر کنید. ( شهریور 83)

54 ) آیا چشم اندازهای ساحلی را نباید تغییر داد؟چرا ؟ دلایل خود را ذکر کنید. (دی 83)

 

فصل سوم : زندگی در ناحیه کوهستانی                ( بارم 75/2نمره)

55 ) دو کمربند مهم کوهستانی روی کره زمین را نام ببرید(دی80).

56 ) هر یک از کوه های زیر جزء کدام نوع از کوه ها( جوان ، پیر ) می باشد؟(شهریور84،شهریور 85).

الف ) آپالاش           ب ) آلپ       ج)هیمالیا         د) اورال           ه) عسیر             و) آند

 

58 ) در شکل مقابل : (شهریور 81 ، خرداد82).

الف ) ارتفاع نقطه A چقدر است ؟

ب ) ارتفاع نقطه  B چقدر است ؟

ج ) میزان شیب در امتدادAB بیشتر است یا CD ؟چرا ؟

 

59 ) با توجه به شکل مقابل به موارد زیر پاسخ دهید(شهریور84 )

الف ) در امتداد خطd نیمرخ توپوگرافی را رسم کنید.

ب ) نام عارضه مربوط را بنویسید.

ج) شیب در سمت راست خط d تندتر است یا سمت چپ آن؟

 

 

60 ) با توجه به منحنی توپوگرافی مقابل به موارد زیر پاسخ دهید: ( خرداد84 ).

الف ) ارتفاع نقطه M را بنویسید

ب ) نیمرخ توپوگرافی را در امتدادخط AB ترسیم نمایید.

61 ) در نقشه توپوگرافی زیر : (دی 81 ، شهریور 83)

الف) ارتفاع A  و Bچقدر است ؟

ب ) اگر فاصله AC برروی نقشه 4 سانتیمتر باشد و فاصله حقیقی« مسافت » این دو نقطه بر روی زمین 20 کیلومتر باشد. مقیاس نقشه را محاسبه کنید.

 

62 )در نقشه ای با مقیاس 500000 :1 فاصلهAB برابر 10سانتی متر است، این فاصله برروی زمین چندکیلومتراست؟(دی82)

63 ) با توجه به شکل زیر : (دی80)..

الف ) نیمرخ توپوگرافی AB را رسم نمایید.

ب) اگر خط AB در روی نقشه 4 میلیمتر باشد ،

فاصله AB برروی زمین چند کیلومتر است ؟

 

64) در نقشه توپوگرافی زیر:(خرداد85)

الف) فاصله ی خطوط میزان چقدر است؟

ب) ارتفاع هریک از نقاط A و Bچند متر است؟

ج) نقطه C کدام قسمت عارضه را مشخص می کند؟

65) فاصله دو شهر برروی نقشه ای با مقیاس 500000 :1 ، 6 سانتیمتر است ، فاصلهی این دو شهر در روی زمین چند کیلومتر است؟(خرداد 85)

 

66 ) در منحنی توپوگرافی زیر : (دی 83)

الف ) نیمرخ MN  را رسم کنید.

ب ) ارتفاع نقطه M  رامشخص کنید.

 

67 ) اگرطول کانالی بر روی زمین 50 کیلومتر و بر روی نقشه ای برابر 5 میلیمتر باشد،مقیاس نقشه را محاسبه کنید. (خرداد81).

68 ) هریک از نیمرخ های A ،B  ،C مربوط به کدام نقشه های توپوگرافی است؟(خرداد83).

69 )  وگنر با توجه به کدام شواهد « نظریه اشتقاق و جابجایی قاره ها » را ارائه کرد ؟

70 ) کدامیک از قاره های زیر مربوط به « لوراسیا » و کدامیک مربوط به « گندوانا » می باشد؟(خرداد82).

آفریقا « ................... »  ،  آمریکای شمالی « .................... »  ،  آسیا « ................... »  ،  قطب جنوب « ..................... ».

71 ) هریک از رشته کوه های « آند » و « هیمالیا » بر اثر برخورد کدام صفحات بوجود آمده اند ؟(خرداد83).

72 ) در عبارتهای زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ( خرداد84 ).

الف) قاره ی پانگه آبه تدریج به دو قاره لوراسیا در شمال و.................. در جنوب تقسیم شد.

ب )به پوسته و جبه بالایی زمین ، ........................ می گویند.

73 ) رشته کوههای آیسلند در اثر جدایی کدام صفحات کره ی زمین پدید آمده است ؟(دی 83)

74 ) تکمیل فرضیه وگنر به اثبات کدام نظریه منجر شد؟(خرداد81).

75 ) علت جابجایی و حرکات صفحات زمین «Plate  » چیست؟(دی82 ، شهریور 81)

76 ) مراحل فرسایش که سبب کاهش ارتفاع کوهستانها و تغییر شکل آنها می شود ، به ترتیب نام ببرید.(خرداد 84 ، شهریور 81)

77) دو شکل اصلی هوازدگی کدامند؟ ( خرداد85)

78 ) تفاوت هوازدگی فیزیکی و شیمیایی را بنویسید. ( شهریور 83)

79 ) سنگهای تخریب شده تحت تاثیر کدام  عوامل و نیروها جابجا می شوند؟(خرداد81 ، شهریور 82).

80 ) در عبارتهای زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. (دی 81، خرداد85).

الف) به سنگها و موادی که بوسیله یخچالها در اندازه های مختلف حمل می شود ، ......................... می گویند.

ب ) یخرفت ها از نظر مواد تشکیل دهنده و ....................... کاملا با یکدیگر متفاوت اند.

ج ) اشکال کارستی در کوهستانهایی با جنس .......................... پدید می آید.

د) یخچال در حرکت خود سنگهایی را باخود حمل می کند که به آنها ........... می گویند.

ه) فرسایش انحلالی باعث بوجود آمدن اشکال خاص نظیر غارها و چشمه ها می شود که در اصطلاح به آن ها .......... گفته می شود.

و) وزش بادهای محلی در کوهستان می توانند عامل تولید ............ باشند.

81 ) فرسایش انحلالی آبهای روان در کدام نوع سنگها انجام می شود ؟ توضیح دهید. (خرداد83).

82 ) رسوبگذاری بیشتر در قسمت بالادست حوضه ی آبریز رخ می دهد یا پایین دست ؟ چرا؟(دی82)

83 ) نواحی کوهستانی از چه توانمندی هایی برخوردارند؟(شهریور84)

84 ) چرا اطراف دریاچه سدمنجیل از نواحی مستعد برای تولید برق آبی است؟ (دی 81).

85 ) چرا نواحی کوهستانی برای تولید برق آبی و بادی توانایی دارند ؟(خرداد81).

86 ) چرا در نواحی کوهستانی فعالیتهای کشاورزی محدود است؟(دی80).

87 ) محیط کوهستان برای کشاورزی مناسب است یا دامپروری ؟ چرا؟(خرداد82، شهریور 85).

88 ) کوهستان از آب و خاک بهره چندانی نمی برد ، زیرا در آنجا ..........................  زیاد است. ( شهریور 83)

89 ) سه مورد از جاذبه های گردشگری در محیط های کوهستانی را بنویسید.(خرداد84).

90 ) چرا چشمه های آبگرم نواحی کوهستانی گردشگران زیادی را به خود جذب می نمایند. با ذکر مثال در ایران. (شهریور 82).

91 ) کشورهای افغانستان و سوئیس را از نظر استفاده از مواهب کوهستان با هم مقایسه کنید. (دی 83)

فصل چهارم : زندگی در ناحیه گرم و خشک ، گرم و مرطوب     ( بارم 25/2 نمره)

 

92 ) عمل « بادبردگی » چیست؟ (دی 81).

93 ) منظور از « رگ یا سنگ فرش بیابانی » چیست؟( شهریور 83، خرداد85 )

94 ) فرسایش بادی در نواحی بیابانی به چه صورتهایی شکل می گیرد؟(دی80).

95 ) مشخص کنید که کدام اشکال ناشی از فرسایش کاوشی و کدام ناشی از فرسایش تراکمی است؟(شهریور 82).

رگ « ......................... »   برخان « ..........................»   یاردانگ « ......................»    سیف « ........................ ».

96) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.( شهریور 85)

الف) برخان :      ب) لس:

97) چگونه  یاردانگ در نواحی بیابانی بوجود می آید و اغلب در چه نوع رسوباتی ایجاد می شود؟(خرداد81).

98 ) از نظر نوع عمل فرسایش تفاوت یاردانگ و برخان چه می باشد؟(دی 83)

99 ) از نظر شکل ظاهری برخانها دارای چه مشخصاتی هستند؟( خرداد84 ).

100 ) تپه های ماسه ای « سیف » در چه شرایطی به وجود می آیند؟(دی80).

101 ) منشاء خاک « لس » چیست ؟ توضیح دهید. (خرداد82 ، دی 83)

102 ) چگونه خاک لس در نواحی بیابانی بوجود می آید؟ و چه ویژگیهایی دارد؟(دی82 ، شهریور 81)

103 ) جنگلهای استوایی بارانی « سلوا » در چه مناطقی از کره زمین مشاهده می شود ؟ « 3مورد ». (دی 81).

104 ) به چه دلیل در جنگلهای استوایی ، برای بهره برداری از یک گونه درختی به نیروی انسانی زیادی نیاز داریم ؟( شهریور 83)

105 ) توانهای محیطی نواحی خشک را نام ببرید. « 4مورد ». (دی 81، شهریور 85).

106 )  از ویژگیهای نواحی گرم و خشک، آسمان صاف و درخشان است.این ویژگی چه کاربردهایی دارد؟ (خرداد83).

107) کدامیک از عبارات زیر درست و کدام نادرست است؟(خرداد85 )

الف) کاهش عمر مفید سدها از اثرات حذف جنگل ها در طبیعت است.(            )

ب) حرکت ماسه های روان از نشانه های بیابان زایی است. (           )

ج) تراکم جمعیت از ویژگیهای نواحی گرم و خشک است. (           )

108) چگونه می توان از منابع انرژی موجود در نواحی گرم وخشک استفاده کرد؟ توضیح دهید. (دی82)

109 ) منظور از شکننده بودن محیط در نواحی گرم وخشک چیست؟توضیح دهید. (خرداد82، خرداد85).

110 ) از فناوری های جدید در نواحی گرم و خشک در چه زمینه هایی استفاده می شود ؟« 4مورد ». (خرداد84 ).

111 ) چهار مورد از دلایل پدیده ی بیابان زایی ( پیشروی بیابان ) را ذکر کنید.(شهریور84)

112 ) چگونه می توان نواحی بیابانی را بازسازی کرد؟(خرداد 84).

113 ) خاکهای بیابانی ، یکی از فقیر ترین انواع خاکها از نظر ........................... هستند. (شهریور 82).

114 ) با نوشتن کلمه صحیح یا غلط پاسخ دهید: (شهریور 82).

الف) خاک های مزارع واقع در جنگل های استوایی به سرعت ضعیف می شود .«.....................».

ب) درختان جنگلی از سرعت برخورد باران به زمین می کاهند. « ........................».

ج) با انهدام جنگل ها ، مقدار آبرفت رودها کاهش می یابد. « ............................ » .

د) نواحی گرم وخشک ، از نوع محیط های کم مشکل کره زمین هستند.«...............» .

115 ) چهار مورد از محدودیتهای ، نواحی گرم و خشک را فقط نام ببرید. (دی80).

116 ) با استفاده از فناوری جدید ، چگونه آب مورد نیاز نواحی گرم و خشک را تامین می کنند؟(خرداد83 ، شهریور 84).

117 ) سرزمین پست کنگو در .................... دارای جنگل های استوایی است.(شهریور84)

118 ) افزایش جمعیت چه تاثیری در تغییر کاربری جنگل های استوایی داشته است؟ توضیح دهید. (خرداد81 ، دی 83)

119 ) حذف جنگل ها موجب توسعه رودخانه ها و افزایش آبرفت آنها می شود. اثرات افزایش آبرفت را بنویسید. (خرداد83).

120 ) چرا انهدام وسیع جنگل ها ، مشکلاتی برای محیط و انسان به همراه دارد؟ توضیح دهید. (شهریور 81 ، شهریور 83)

 

فصل پنجم : زندگی در نواحی قطبی                                                                                                                                                    ( بارم 25/2نمره )

 

121 ) وسعت دریاها و خشکی ها رادر نواحی قطبی شمال و جنوب با هم مقایسه کنید. ( شهریور 83)

122 ) کدام ویژگیها نواحی قطبی رااز سایر نواحی کره زمین متمایز می کند؟(دی80).

123 ) پدیده خورشید نیمه شب چیست ؟ توضیح دهید.(شهریور84).

124 ) جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. ( خرداد84 ).

الف ) در منطقه ای به نام اکلاویک در کشور ............... اسکیموها  ، شهری زیبا به نام اینوویک ساختند.

ب)کلبه های یخی اسکیمو ها ، .................... نام دارد.

125) آب و هوای نواحی قطبی به وسیله چه ویژگیهایی از آب و هوای سایر نواحی جهان متمایز می گردد؟(شهریور 85)

126) در مقابل جمله های صحیح ( ص ) و جمله های غلط حرف ( غ ) بگذارید. ( خرداد84،شهریور 85 ).

الف ) قطب شمال از قطب جنوب سردتر است. « ............ ».

ب ) ناحیه ی قطبی جنوب را می توان یک قاره نامید. « ............ ».

ج) بعد از شکل گیری یخ بلوری ، نوه بوجود می آید.«.................»

د)       حجم آیسبرگ ها در زیر آب پنهان شده اند.« ................... »

ه) قطب جنوب به علت موقعیت نسبی گردشگران بیشتری را نسبت به قطب شمال جذب می کند.« ............»

و) طولانی ترین روز در ناحیه ی قطبی شمال در مدار 66 درجه و 33 دقیقه، روز اول تیرماه است.« ..........»

127 ) علت اصلی سرمای شدید و دائمی در نواحی قطبی چیست؟(خرداد82).

128 ) نواحی قطبی جزء نواحی کم بارش جهان است یا نواحی پر بارش ؟ چرا ؟(خرداد81 ،84 ، شهریور 82).

129 ) اثر بادهای قطبی در منطقه معتدل چیست؟(دی80).

130 ) قطب شمال سردتر است یا قطب جنوب ؟ چرا؟(شهریور 81)

131 ) اگر افزایش دما کره زمین ادامه یابد ، جهان در قرن بیست و یکم با چه مسائلی روبرو خواهد شد؟(خرداد83، 84 ، دی 81).

132 ) پاییز نیمکره شمالی برابر با کدام فصل نیمکره جنوبی است؟(دی82)

133 ) هر چه از نقطه ی قطب به سمت مدارهای قطبی پیش برویم ، اختلاف طول روز و شب ................. می یابد. (خرداد81).

134 ) یخ برف « نوه » چگونه شکل می گیرد ؟ توضیح دهید. (دی82)

135) اولین کاشف قطب جنوب چه کسی بود؟( خرداد 85)

136) اصطلاحات زیر را به اختصار شرح دهید.(شهریور84)

الف ) آیسبرگ :                           ب ) ایگلو :

137 ) مراحل تشکیل یخچال را که شامل « یخ حبابدار ، یخ بلوری ، برف ، یخ برف » است رابه ترتیب تقدم زمانی بنویسید.   (شهریور81، خرداد85)

 

138 ) اگر حجم قابل مشاهده کوه یخ « آیسبرگ » 300 متر مکعب باشد ، حجم کل آن چقدر است؟(شهریور 82).

139 ) اگر حجم قابل رویت یک کوه یخ « آیسبرگ » 40متر مکعب باشد ، حجم کل آن چقدر است؟( خرداد84 ).

140 ) زنجیره غذایی در ناحیه قطبی را توضیح دهید. (خرداد81).

141) جمله های سمت راست را به طور مناسب به عنوان های سمت چپ مربوط کنید.( خرداد85)

الف) جزیره ای در ناحیه شمالگان                                   1) گرینلند

ب) کلبه ی یخی اسکیموها                                             2) پالمر

ج) شهری زیبا و جدید در قطب شمال                              3) گرینلند

د) شبه جزیره ی قاره قطب جنوب                                   4) اینوویک

142) جانوران قطبی مانند خوک و وال چه ویژگیهای مشترکی دارند که باآب و هوای این ناحیه سازگار شده اند؟(دی 83)

143 ) چرا اقیانوسها ی سرد از نظر منابع غذایی غنی هستند ؟ توضیح دهید. (خرداد83 ، دی 81).

144 ) اولین حلقه زنجیره غذایی اقیانوسها ی سرد جانوری به نام ........................ است. ( شهریور 83)

145 ) کناره های غربی شبه جزیره اسکاندیناوی از تاثیر کدام جریان دریایی برخوردار است؟(شهریور 82 ).

146 ) وجود جریانات گرم دریایی چه اثراتی در آب و هوای نواحی قطبی دارد؟(دی80).

147) اثرات جریان آب گرم گلف استریم بر کناره های غربی شبه جزیره ی اسکاندیناوی چیست؟(شهریور 85)

148) چرا قطب جنوب از نظر علمی اهمیت دارد ؟ توضیح دهید. (خرداد82).

149 ) چه عواملی بهره برداری از ذخایر با ارزش قطب جنوب را تا حدودی غیر ممکن ساخته است؟(دی82)

150 ) چهار مورد از جاذبه های گردشگری در قطب جنوب را نام ببرید. (دی 81).

151 ) هدف بیشتر جهانگردانی که به قطب جنوب می آیند ، چیست؟(شهریور 81)

152 ) چرا قطب شمال نسبت به قطب جنوب پذیرای جهانگردان بیشتری است؟(خرداد83).

 

فصل ششم : سکونتگاه های شهری و روستایی( بارم 5/3 نمره )

 

154 ) منظور از « مقر » یا « مکان » یک روستا یا شهر چیست؟(خرداد82 ، شهریور 84).

155 ) « مقر یا مکان » یک شهر چه فرقی با « موقعیت » آن دارد؟ توضیح دهید. (دی82 ، شهریور 81)

156 ) منظور از « موقعیت جغرافیایی » یک شهر چیست ؟ توضیح دهید. (شهریور 82).

157 ) کاربری زمین را در شهر و روستا با هم مقایسه کنید. (خرداد83).

158 ) هریک از ویژگیهای زیر به کدام سکونتگاه « شهر یا روستا » مر بوط است؟(خرداد82 ،  خرداد84 ).

الف) 75% جمعیت فعال به فعالیتهای غیر کشاورزی جذب شده اند. « ............................. ».

ب) تعاون و همکاری بین مردم بیشتر است .« ..............................».

ج) چشم اندازهای طبیعی وسعت زیادی دارند. «...........................».

د) نوگرایی و تغییرات اجتماعی بیشتر است .« ............................... » .

ه) کاربری زمین پر تراکم تر و متنوع تر است .« .................... ».

و ) خدمات و تسهیلات محدود تر است. « ........................... ».

159 ) هر سکونتگاه روستایی از چه اجزایی تشکیل شده است؟(دی80).

160 ) دو شکل عمده سکونتگاه های روستایی را نام ببرید . (دی80).

161) ویژگی روستاهای خطی چیست؟ (خرداد85)

162) شکل و فرم روستاهای« میدانگاهی » چگونه است ؟(خرداد81 ، دی 83).

163 ) نا برابریهای « فرهنگی و اجتماعی » بین شهر و روستا را توضیح دهید. (دی 81، خرداد85).

164 ) ماشینی شدن کشاورزی « اتوماسیون » چه تاثیری در مهاجرت روستاییان دارد ؟(خرداد81).

165 ) انقلاب سبز را تعریف کنید. (شهریور 82 ، 84).

166 ) اصلاحات ارضی یعنی چه ؟ توضیح دهید. ( شهریور 83)

167 ) اصطلاحات زیر را تعریف کنید : ( شهریور 83)

الف ) شهر نشینی :                                                     ب ) شهر گریزی :

168 ) چرا ساخت سنی جمعیت در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه ، جوان است ؟ (دی 81).

169 ) منظور از پدیده « شهر گریزی » چیست ؟ و در چه نوع کشورهایی اتفاق می افتد؟ (دی 81، خرداد85).

170 ) مادر شهر « متروپل » به کدام شهر ها گفته می شود؟(خرداد83 ، شهریور 85).

171 ) زنجیره مادر شهرها « مگالاپلیس » چگونه پدید می آیند؟(خرداد82).

172 ) چهار نمونه از انواع حومه ها در پیرامون شهرهای بزرگ « مادر شهر » را ذکر کنید. (دی80، خرداد85).

173 ) در عبارتهای زیر در مقابل عبارت صحیح حرف « ص » و عبارت غلط حرف « غ » بگذارید. ( شهریور 83)

الف) شهر گریزی بیشتر در کشور های در حال توسعه دیده می شود. « ............. » .

ب ) حومه نشینان از نظر اشتغال به شهر اصلی وابسته اند . « ................ ».

ج ) نقش بازرگانی تقریبا در همه شهر ها وجود دارد. « ............... ».

د ) « بخش رسمی » اشتغال به مهارت یا سرمایه نیاز ندارد. « ................».

175 ) واژه های « متروپل ، روستا ، مگالاپلیس و شهرک اقماری » را به ترتیب جمعیت از زیاد به کم مرتب کنید. (خرداد81).

176 ) نقش عمده هر یک از شهرهای زیر را بنویسید.(خرداد84 ، شهریور 81 ، 84)

کمبریج « ...................... »            ،       فلورانس « ......................... »          ،              قم « ....................... »

ژوهانسبورگ « ................... »      ،        قشم « .......................... »             ،             هنگ کنگ « ................. ».

177 ) نقش شهرهایی که دارای مشخصات زیر باشند ، چیست ؟(دی 83)

الف ) این شهرها در نقاطی که چند راه به یکدیگر وصل می شوند ، قرار گرفته اند. « ........................ ».

ب ) این شهرها بدلیل مناسب بودن برای ورزشهای زمستانی رونق یافته اند. « ......................... ».

ج ) این شهر ها به محل تجمع بازنشستگان مرفه تبدیل شده اند. « ............................. » .                                       

            د ) وزارتخانه هاو سفارتخانه هادر این شهرها مستقرشده اند. « ......................... ».

178) در چه شرایطی در شهرهای معدنی پدیده ی مهاجر فرستی شکل می گیرد؟(شهریور 85)

179) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(شهریور 85)

الف) یکی از مشکلات عظیم نواحی بیابانی ........................... است.

ب) مهمترین نابرابری بین شهر و روستا ، نابرابری .................. است.

ج) روستاهایی که به صورت ردیفی در طول یک محور شکل گرفته اند به ......................... معروفند.

د) مکان واقعی و هسته ی اولیه یک شهر یا روستا را ....................... می گویند.

ه) به مجموعه ای از روشهای کاربرد ماشین الات کشاورزی ، انتخاب گونه های پربازده

 استفاده از کودهای و بهبود روشهای آبیاری ......................... گفته می شود.

و) مصالح ساختمانی در ................ از مواد ارزان قیمت چون چوب ، فلز و ضایعات ساختمانی می باشند.

180) وقتی شهر ها به سرعت رشد می کنند ،  مشکلاتی پدید می آید ، این مشکلات را نام ببرید ؟« 6مورد».(شهریور 81)

181 ) منظور از پیدایش تضادبین محله های شهری در کشورهای در حال توسعه چیست؟( شهریور 83)

182 ) بخش رسمی و غیر رسمی  اقتصاددر شهرهای کشورهای در حال توسعه را مقایسه کنید. (خرداد83).

183 ) چه عواملی منجر به فقر شهری می گردد ؟ « 3مورد » ( شهریور84 ، شهریور 85 ).

184 ) سه ویژگی از فعالیت های « بخش غیر رسمی » در شهر ها را بنویسید.( خرداد84 ).

185 ) چرا هوای مرکز شهر ها گرمتر از حومه و نواحی پیرامون آن است ؟ توضیح دهید. (خرداد81).

186 ) علت بوجود آمدن جزیره حرارتی بر فراز شهرها چیست؟( خرداد 84 ).

187 ) با دقت در این شکل بنویسید بیشترین درجه حرارت مربوط به کدام بخش شهر است ؟ چرا ؟( خرداد82 ).

 

188 ) چرا مردم مایل به سکونت در بخش مرکزی شهر ها نیستند؟دو دلیل ذکر کنید. (شهریور 82).

189 ) روی نمودار مقابل ، جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.( خرداد 84)

 

190 ) منظور از اینکه شهر را به منزله یک « سیستم » در نظر بگیریم ، چیست؟(دی 83)

191 ) در برنامه ریزی شهری ، جهت توسعه فیزیکی شهر چه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد؟(دی80).

192 ) چرا کشورها مجبورند به برنامه ریزی شهری بپردازند ؟ توضیح دهید. (دی82)

193 ) هدف نهایی از برنامه ریزی برای شهرها چیست؟(شهریور 82 ، شهریور 85).

194 ) شهرهای جدید در ایران به چه منظورهایی ایجاد شده اند؟ کدام شهر  در نزدیکی اصفهان بنا شده است؟ (دی 81).

195 ) هریک از شهرهای جدید زیر در کدام شهرستان واقع اند؟( شهریور 84 )

الف ) مجلسی :                                                              ب ) گلبهار :

 

فصل هفتم : نواحی سیاسی         ( بارم 75/2 نمره)

 

196 ) یکی از ویژگیهای حکومت ، « حاکمیت » است. این اصطلاح به چه معنایی است؟(شهریور 84).

197) در نمودار زیر ویژگیهای دیگر حکومت را در جاهای خالی بنویسید(خرداد85 ، شهریور 85)

198) در گذشته مرزها با چه اهدافی شکل می گرفتند؟(دی8

199 ) واحدهای سیاسی « سازمانهای بین المللی ، شهر ، استان ، کشور ، شهرستان ، ده » را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.. (خرداد81 ، دی 81).

200) جملات سمت راست را به طور مناسب با عناوین سمت چپ مربوط کنید.(شهریور 85)

1) مرزی که عمیق ترین نقاط بستر رود را به هم متصل می کند.                          الف) خط الراس

2) مرزی که بوسیله ی خطوط نصف النهار یا مدارات مشخص می شوند.                ب) مرزهای هندسی

3) مرز میان آلاسکا و کانادا                                                                          ج) تالوگ

4) مرزی که از متصل کردن بلندترین نقاط کوهستانی شکل می گیرد.                   د) مرز پیشتاز

201) « خط تالوگ » را تعریف کنید.چرا این خط بهترین خط مرزی است؟(شهریور 82 ، 84).

202 ) کدام یک از اشکال زیر بهترین مرز آبی را تشکیل می دهد؟ چرا؟( خرداد84 ).

203 ) مرزهای پسین « تطبیقی » به چه نوع مرزهایی گفته می شود ؟ مثال بزنید. (شهریور 81)

204 ) نام دیگر مرزهای غیر طبیعی چیست ؟ علت این نامگذاری را توضیح دهید. (دی 83)

205 ) منظور از مرزهای « هندسی » چیست ؟ مثال بزنید. (دی80 ، خرداد81).

206) مرزهای تطبیقی را با ذکر یک مثال تعریف کنید.( خرداد85)

207) شکل زیر جزء مرزهای طبیعی است و یا غیر طبیعی ؟ این مرز چگونه تعیین شده است؟ توضیح دهید ( خرداد 83 )..

208 ) مرزهای تحمیلی چگونه مرزهایی هستند ؟ توضیح دهید.( خرداد84 ).

209 ) عبارات زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید. (خرداد82).

الف) مرزهایی که دارای شکل تقریبا منظمی هستند به مرزهای ........................ معروفند.

ب) مرزهایی که بدون سیمای فرهنگی و قومی نواحی شکل می گیرند ، به مرزهای ........................  معروفند.

210 ) بازتاب قدرت حکومتها را در چه مواردی می توان جستجو کرد ؟ آنها را نام برده توضیح دهید. (خرداد81 ،  شهریور 83)

211 ) عوامل موثر در قدرت حکومتها که ناشی از « ساختار جغرافیایی » است ، را نام ببرید.

212 ) کشورهایی که از کلیه جهات باهم یکسانند ، کشوری که وسیع تر است قدرتمندتر است. چرا؟(خرداد82).

213 ) شکلهای گوناگون « سرزمین » کشورها را نام ببرید. (دی80 ،  شهریور 83)

214 ) کدام عوامل باعث شده که « وسعت سرزمین » عامل مهمی در قدرت ملی به حساب آید ؟ توضیح دهید. (دی82)

215 ) نمودار مقابل را کامل کنید؟  (شهریور 84 ).

216 ) از نظر شکل به چه کشورهایی « دنباله دار » می گویند؟(دی82)

217 ) بهترین شکل سرزمینی برای یک کشور چه شکلی است ؟ چرا؟(شهریور 81، شهریور 82. دی 83)

218 ) چرا شکل« فشرده » مناسب ترین شکل برای کشورها محسوب می شود؟ سه دلیل ذکر کنید. (دی 81 ، شهریور 85).

219 ) نوع شکل هریک از کشورهای زیر را مشخص کنید.(خرداد84، خرداد85).

الف) شیلی « ..................... »            ب) اندونزی « ................. »           ج ) لهستان « ..................... »

د) تایلند « ....................... »             ه) نروژ  « ...................... »              و ) الجزایر « ...................... »

220 ) از نظر موقع نسبی چه کشورهایی نمی توانند در زمینه تجارت دریایی بین المللی پیشرفت کنند؟(دی 83)

221 ) چه عواملی در تقویت حس جدایی طلبی دو قوم « چک » و « اسلواک » موثر بوده است؟(خرداد81).

222 ) دو مورد از تحولات سیاسی جدید که سبب افزایش واحدهای سیاسی در جهان شده است ، را نام ببرید. (دی82)

223 ) سه نمونه از تحولات سیاسی در دو دهه اخیر را که منجر به تغییر نقشه سیاسی جهان شده است، را نام ببرید. (شهریور 82).

224 ) در مقابل عبارت صحیح حرف « ص » و عبارت غلط حرف « غ » بگذارید. (خرداد83).

الف ) تشکیل اتحادیه اروپا موجب کاهش اهمیت مرزهای کشورهای اروپایی شده است. « ....................... ».

ب ) در کشورهای « طویل » احداث خطوط ارتباطی با صرف کمترین هزینه امکان پذیر است . « ..................... »

ج ) به خطی که از وسط رودخانه می گذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به یک اندازه است ، خط منصف می گویند.«..................».

225 ) در سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی « هوم لند » به چه مناطقی گفته می شود؟(خرداد83)

226) چرا برخی از صاحب نظران معتقدند که فرآیند جهانی شدن به ضعف دولتهای ملی منجر می شود؟(شهریور 85)

227) منظور از « جهانی شدن » چیست ؟(شهریور 81)

228 ) انقلاب و تحول در کدام عامل اصلی موجب شکل گرفتن پدیده « جهانی شدن » شده است؟ (دی 81).

229 ) کدام تحولات فناورانه ( تکنولوژیکی ) به پدیده جهانی شدن کمک کرده است؟(خرداد82).

 

فصل هشتم : نواحی اقتصادی.                            ( بارم 2 نمره )

 

۲۳0 ) فعالیتهای اقتصادی به چند گروه عمده تقسیم می شوند ؟ آنها را نام ببرید. (دی 83).

231 ) فعالیتهای اقتصادی نوع اول به چه فعالیتهایی گفته می شود؟ مثال بزنید. (خرداد81 ، خرداد83)..

232 ) فعالیتهای اقتصادی نوع دوم به چه فعالیتهایی گفته می شود؟ مثال بزنید. (خرداد81).

234 ) دو سیستم کلی کشاورزی عمده  در جهان امروز را  نام ببرید. (دی80، خرداد85).

235) انواع سیستم های کشاورزی عمده در جهان امروز را نام ببرید.(شهریور 85)

236) چرا در سیستم کشاورزی معیشتی « سنتی »میزان تولید و سود پایین است ؟(شهریور 81)

237 ) سیستم تجاری « ماشینی » در کشاورزی را توضیح دهید. (دی 81).

238 ) اصطلاح « کشت و صنعت » را تعریف کنید. (دی 83)

239 ) منظور از سیستم کشاورزی « کشت و صنعت » چیست ؟(شهریور 82).


241 ) کدامیک از عبارتهای زیر درباره « کشت تخصصی تک محصولی (پلانتیشن )» صحیح و کدام غلط است؟(شهریور 81)

الف ) این نوع کشت به جنگلهای استوایی آسیب می رساند. « ........................... ».

ب ) این محصول برای مصرف محلی تولید می شود . « ........................... ».

ج ) کائوچو و قهوه از محصولات عمده آن است. « ............................. ».

242 ) جای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید. ( خرداد 84 )

الف) به سیستمی که در کنار مزارع ، کارخانه های تبدیل و بسته بندی محصولات پدید آمده است ، ................ می گویند.

ب ) نیروی کار ، سرمایه ، بازار مصرف و .................. از عوامل انسانی موثر در مکانیابی صنعتی هستند.

چه کشوری در تجارت خارجی خود دارای موازنه ی منفی است؟(خرداد85)

243 ) عوامل موثر در مکانیابی صنعتی را نام ببرید. (دی 81).

244) عوامل طبیعی موثر در مکانیابی صنعتی کدام است.( شهریور 85)

245) نام دو صنعت را که باید در نزدیکی مواد اولیه احداث شوند ، بنویسید و دلایل نزدیکی آن را بیان نمایید. (خرداد83).

246 ) چرا صنایع ذوب فلزات و صنایع غذایی در نزدیکی معادن و مزارع شکل می گیرند؟(دی82)

247 ) عوامل انسانی موثر در مکانیابی صنعتی را نام ببرید. (دی80 ، خرداد82 ، شهریور 84، خرداد 85).

248 ) نیروی کار از چند بعد اهمیت دارد ؟ امروزه کدام بعد اهمیت بیشتری دارد ؟ چرا ؟(دی82 ،  شهریور 83)

249 ) چرا صنایع به راههای ارتباطی و وسایل حمل و نقل نیازمندند ؟(شهریور 82).

250 ) بنیان گذاران سازمان اوپک کدام کشورها بودند ؟«4 مورد » (شهریور 84 ).

251 ) چرا کاهش قیمت نفت ، برای کشورهای عضو نگران کننده است؟(خرداد82).

252 ) سازمان« اوپک» با چه هدفی بوجود آمده است ؟(خرداد81).

253 ) کشور ایران در کدامیک از اتحادیه ها یا سازمانهای اقتصادی جهان عضویت دارد؟ نام ببرید.(خرداد84 ، شهریور 81)

254) هدف از تشکیل اتحادیه ی آ. سه.آن چه بود ؟(شهریور 85).

 

 

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo